دوشنبه هفدهم اسفند ۱۳۸۸

انتظارات آموزشی پایه دوم ابتدایی :

درس بخوانیم و بنویسیم :

انتظارات این درس در پایه دوم مشابه پایه اول است.

درس قرآن :

انتظارات این درس در پایه دوم مشابه پایه اول است.

درس علوم :

انتظارات این درس در پایه دوم مشابه پایه اول است.

درس هنر :

انتظارات این درس در پایه دوم مشابه پایه اول است.

درس ریاضی :

- رقم های یک عدد را تشخیص می دهد .

- عددهای کمتر از 100 را در جدول ارزش مکانی نمایش می دهد . ( خواندن و نوشتن و مقایسه اعداد شرط لازم برای این انتظار است ).

- خاصیت شرکت پذیری را در جمع و تفریق های اساسی به کار می برد .

- عددهای زوج و فرد را تشخیص می دهد .

- عددهای کمتر از 1000 را در جدول ارزش مکانی می نویسد .

- عددهای کمتر از 100 را به حروف می نویسد .

- جمع و تفریق عددهای تا سه رقمی با حاصل کمتر از 100 را انجام می دهد .

- زمان را با دقت مضارب 5 دقیقه می نویسد.

- طول ها را با دقت سانتی متر اندازه گیری می کند .

- مسائل مربوط به جمع و تفریق را حل می کند .

- مفهوم ضرب را درک می کند.

- با شناخت اجزای اشکال هندسی ، قطر و ضلع هر کدام را مشخص می کند.

درس  ورزش :

                  آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت را کسب کرده است .

مهارت های آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت عبارتند از :

الف) قدرت ، استقامت عمومی ، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری

ب)تعادل در پرش زیگزاگ و دویدن از بین موانع

1-                   حرکات پایه را به درستی انجام می دهد .

الف)حرکات انتقالی شامل : پریدن به پهلو ، دویدن

ب)حرکات غیر انتقالی : خم شدن ، باز شدن

ج) حرکات کنترلی : دریافت کردن ( از بالا و پایین و دو دستی)

2-                   دانستنی های لازم را برای حفظ سلامت را می داند و آن ها را رعایت می کند .

3-                   آشنایی با حرکات پایه ، بهداشت و تغذیه ، ایمنی در ورزش و برخی رشته های ورزشی

الف)نگرش لازم را برای حفظ سلامت کسب کرده است و در عمل بروز می دهد .

ب)شرکت در بازی ها ، رعایت نظم ، پذیرش مسئولیت و روحیه ی کار گروهی در ورزش

درس هدیه های آسمان :

1-                     نگرش مثبت نسبت به خدا ، پیامبر (ص) و ائمه ( ع ) را پیدا کرده است .

نشانه های این انتظار :

- همه ی نعمت ها را از جانب خداوند تلقی می کند .

- سپاس گزار خداست .

- به پیامبر (ص) و ائمه ( ع ) احترام می گذارد .

- چند نمونه از رفتارهای شایسته پیامبر (ص) و ائمه ( ع ) را بیان می کند .

- پیامبران بزرگ الهی را می شناسد .

2-                     احکام ساده مربوط به نماز را می داند .

نشانه های این انتظار :

                           - رعایت احکام ساده وضو

                           - رعایت احکام اوقات نماز

                           - به جا آوردن یک نماز دو رکعتی

3- از آداب اسلامی آگاهی دارد و به آن عمل می کند .

نشانه های این انتظار :

- سلام دادن                                     

- پاکیزگی

- راست گویی                        

- رعایت آداب غذا خوردن و آشامیدن

نوشته شده توسط علی پورمیرزایی در 20:4 |  لینک ثابت   •